Svensk arkitektur – inte spetsig nog

28th June, 2011 - Julia Svensson - No Comments

“Vi är bra på att bygga byn, men inte på att bygga kyrkan i byn”. En träffande metafor för tillståndet i den svenska arkitekturen, i alla fall om du frågar de sex personer som diskuterar Kasper Salin-priset i tidskriften Arkitektens sommarnummer.
Heter du Gert Wingårdh eller ritar en allmän byggnad med glasfasad – då är dina odds att vinna en Salin ganska höga. Men – för att Wingårdhs näsa inte ska växa – svensk spjutspetsarkitektur är inte så spetsig. Enligt jurymedlemmen Kari Nissen Brotkorb skulle ingen av de senaste årens vinnare skulle ens ha kommit i närheten av Kasper Salin-prisets norska motsvarighet.
Sverige kan förvisso skryta Svensk arkitektur – inte spetsig nog med en stolt planeringstradition. Men för att ett byggprojekt inte ska bli trubbigt lär vi än så länge få vända oss till våra grannländer Danmark och Norge – där byggbolagens budget inte i samma utsträckning tillåts klampa på
arkitektens visioner.
Som utvecklingen ser ut kommer framtidens svenska bostäder inte vara gjutna i betong,
utan monterade med prefab. Trots att arkitekten redan i förväg visste att det som är billigast på pappret inte alltid är bäst – eller billigast – i längden.
I ett Sverige som bygger om och bygger nytt gör Arkitekten rätt i att återigen lansera debatten om de maktlösa arkitekterna vs entreprenörernas envälde.

Publicerat i DN Kultur 2011–06–28.

Ingen Kommentar

Ingen Kommentar

Kommentera

Du måste vara inloggad f�r att kommentera.