ArkitekturSverige

19th November, 2015 - Julia Svensson - No Comments

Arkitekturgalan 2015 i Aula Medica i Solna medverkar jag, i egenskap av tf chefredaktör för Tidskriften Arkitektur, med programpunkten ArkitekturSverige kl 11.35–12.05. En genomlysning av 150 nya svenska arkitekturprojekt, samt vilka utmaningar arkitekturlandet Sverige står inför.

Ingen Kommentar

Ingen Kommentar

Kommentera